• CSCD核心库收录期刊
 • 中文核心期刊
 • 中国科技核心期刊

Editorial Board

 • Editorial Board
  Chairman
  Baosen ZHENG State Grid Corporation of China
  Vice Chairman
  Lin WANG  China Datang Corporation
  Jiuling WANG        China Southern Power Grid Co., Ltd.
  Xizhi NA China Huaneng Group Corporation
  Li SU China Power Investment Corporation
  Tao ZHANG China Huadian Corporation
  Hangjun CHEN Guohua Power Corporation
  Jie ZHAO China Energy Engineering Group Co., Ltd.
  Song GAO China Guodian Corporation
  Editor-in-chief
  Kaijun LIU State Power Economic Research Institute
  Associate Editor-in-Chief
  Chengshan WANG      Tianjin University
  Zheng XU             Zhejiang University
  Chongqing KANG       Tsinghua University
  Editorial Board Members
  Yang DING State Grid DC Project Construction Co., Ltd.
  Guangxin Ding    State Grid Corporation of China
  Yimin WANG State Grid Corporation of China
  Senhua FANG China Southern Power Grid Co., Ltd.
  Xin AI North China Electric Power University
  Hui LONG China Power Engineering Consulting Group Co., Ltd. 
  Jun ZHU Northwest Electric Power Design Institute of China Power Engineering Consulting Group
  Gang LIU Northeast Electric Power Design Institute of China Power Engineering Consulting Group
  Shaojun LIU Tianjin Electric Power Construction Company of China Energy Engineering Group
  Chuanzhu LIU China Huadian Corporation
  Zehong LIU State Grid Corporation of China
  Chaoan LIU North China Power Engineering Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group
  Bin QI Central Southern China Electric Power Design Institute of China Power Engineering Consulting Group
  Yong CHI Zhejiang University
  Xin SUN State Grid Corporation of China
  Rui SUN Electric Power Planning & Engineering Institute
  Zheng LI China Electric Power Research Institute
  Yongping LI Northeast Danli University
  Xiangrong LI State Grid Corporation of China
  Jianping YANG China Electric Power Research Institute
  Shijie XIAO State Grid Electric Power Research Institute
  Jinliang HE Tsinghua University 
  Shuhao ZHANG State Grid AC Project Construction Co., Ltd.
  Mingguang ZHANG China Power Engineering Consulting Group Corporation
  Weijiang CHEN State Grid Corporation of China
  Lanxin ZHOU North China Electric Power University
  Dazhong FANG Tianjin University
  Qingbo ZHAO State Grid Corporation of China
  Jianbo GUO China Electric Power Research Institute
  Dakai SHENG State Power Economic Research Institute
  Ming ZENG North China Electric Power University
  Gesheng CAI State Power Economic Research Institute
  Advisory Board Members
  Guorong SHEN Chinese Academy of Engineering    Nanjing Nari-Relays Electric Co., Ltd.
  Xiaoxin ZHOU Chinese Academy of Science           China Electric Power Research Institute
  Jianchao ZHENG Chinese Academy of Engineering     China Electric Power Research Institute
  Qili HUANG Chinese Academy of Engineering     North China Electric Power University
  Jingyi TAN Chinese Academy of Engineering     China Water Conservancy and Hydropower Engineering Bureau 
  Yusheng XUE Chinese Academy of Engineering     State Grid Electric Power Research Institute
 • 2014-12-01    Visited: 18546
News More

Administer:
State Grid Corporation of China

Sponsor:
State Grid Economic and Technological Research Institute Co. Ltd

Editor in Chief: 
GUO Mingqun

Associate Editor:
WANG Chengshan, XU Zheng, KANG Chongqing

Executive Associate Editor:
YANG Weihong, SHENG Yi

Editorial Director:
Wei Xihui

CN: 11-2583/TM

ISSN: 1000-7229

Sponsor:
State Grid Economic and Technological Research Institute Co. Ltd

Editor in Chief: 
Dong Z. Y., TANG Guangfu, WEN Fushuan

ISSN: 1000-7229